Critical Care, Intensive care, dialysis, cardiac, nervous, respiratory, elimination systems care
در افرادی که آنژیوگرافی برایشان صورت گرفته است، بعد از این پروسیجر باید از لحاظ تشکیل هماتوم و خونریزی چک شود. نبض دورسال پدیس، تیبیال خلفی و اندام تحتانی چک شود. به مدت یک ساعت، هر 15 دقیقه،علائم حیاتی کنترل شود و بعد از آن هر 1 تا 2 ساعت یکبار علائم حیاتی کنترل شود.
دما و رنگ اندام تحتانی کنترل شود و از لحاظ درد و بیحسی و سوزن وسوزن شدن اگر بیمارر شکایتی داشت، بی کفایتی شریانی در این افراد را مورد کنترل قرار دهیم. و اگر مشکل وجود داشت، از بیمار خواسته شود که گزارش دهد.
با کنترل نبض نوک قلبی و محیطی، هر گونه آریتمی را مورد کنترل قرار دهیم.  در افرادی که از شریان فمور برای این پروسیجر استفاده می کنند، معمولا" تحریک وازوواگال دارند. این افراد همراه با نشانه های، تهوع، استفراغ، برادی کاردی، کاهش فشار خون، احتباس ادرار و درد در هنگام خروج کاتتر همراه هستند، برای این بیماران باید سریع پا �ا بالاتر از سر تخت قرار بگیرد و از مایعات داخل وریدی و تجویز آتروپین استفاده شود تا این مشکل برطرف گردد.
پس از پروسیجر بیمار باید به مدت 2 تا 6 ساعت استراحت در تخت داشته باشد. اگر با فشار دستی و نیرو مکانیکی بدون استفاده از بند آورنده های عروقی استفاده شده است، باید اندام مربوطه صاف  و مستقیم باشد و سر تخت به میزان 30 درجه بالا باشد و به مدت 6 ساعت فرد استراحت مطلق داشته باشد. در این حالت می توان با صاف نگهداشتن پا می تواند از یک سمت به سمت دیگر پهلو به پهلو شود. اگر فرد با استفادهت از بند آورنده های وریدی محل شریان را محکم از خونریزی کنترل کردیم، فرد با در نظر گرفتن استاندارد های پرستاری ، می توان طی 2 ساعت استراحت از تخت بلند  شود و حرکت کند و برای رفع ناراحتی با دستور پزشک از مسکن ها استفاده نماید.
اگر بیمار درد و ناراختی در محل کاتتر داشت، به وی آموزش داد تا به پرستار یا پزشک گزارش دهد.
بیمار به دلیل استفاده کردن از ماده ی حاجب باید از لحاظ نارسایی کلیوی نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس باید BUN و Cr کنترل شود و اختلالات ارزیابی شود.  تا می توئان از طریق Oral یا وریدی مایعات زیاد مصرف شود تا ماده ی حاجب شسته شده و دفع شود.
بدلیل احتمال بوجود آمدن هیپوتانسیون ارتواستاتیک در این بیماران، باید به آنها توصیه شود که هنگام برخواستن از تخت کمک در خواست کنند.
قبل از ترخیص از بیمارستان باید آموزش های لازم برای این بیماران صورت گیرد. از این آموزش ها می توان به :
•    عدم استفاده از کمر 24 ساعت بعد از ترخیص در بلند کردن اشیاء یا اجسام سنگین
•    از نشستن در وان در هنگام حمام رفتن پرهیز و لز دوش استفاده شود.
•    در مورد استفاده از اتومبیل و از سرگیری کار با پزشک مشورت شود
•    در صورت وجود تب بیش از 38.6 و نیز خونریزی و تورم و خونمردگی جدید یا درد در محل سوراخ شدگی ناشی از پروسیجر به پزشک اطلاع داده شود.
•    تغییر شیوه ی زندگی


برچسب‌ها: آنژیوگرافی, angiography
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۰۳ساعت 23:31  توسط کارشناس ارشد مراقبت ویژه- کاوه جعفری  |